Bouw je eigen Suriname vakantie: Onze ervaring, jouw route, jouw tempo

Duurzaam reizen

Travelsuriname gelooft erin dat reizen een verrijking is van je wereld. Door andere landen te bezoeken, bouw je verbindingen op, vergroot je je begrip van de wereld en ondersteun je lokale gemeenschappen. Reizen kent dus vele voordelen, helaas ook nadelen. Door de relatief hoge uitstoot van broeikasgassen en het niet zorgvuldig omgaan met kwetsbare ecosystemen beschadigen we onze planeet waardoor er grote problemen ontstaan voor onze natuur en het klimaat. Van smeltende ijskappen tot extremere weersomstandigheden, de effecten van klimaatverandering zijn duidelijker dan ooit. Travelsuriname gelooft dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen om deze klimaatcrisis aan te pakken. 

Wij willen onderdeel zijn van de oplossing, niet het probleem. Hieronder de acties die we ondernemen om onze bijdrage te leveren :


1. Travelsuriname erkent kritieke klimaatsituatie en onderneemt actie.

Met het officieel ondertekenen van de ‘Tourism Declares a Climate Emergency verklaring’ erkennen wij samen met honderden andere reisorganisaties dat we ons in een wereldwijde klimaatnoodsituatie bevinden. 

 

Travelsuriname heeft zich aangesloten bij ‘Tourism Declares a Climate Emergency’, een collectief van reisondernemingen dat het goede voorbeeld volgt uit andere sectoren bij het afkondigen van een klimaatnoodsituatie. Hiermee erkennen wij de wetenschap dat we nu actie moeten ondernemen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium te halveren. We zullen moeten samenwerken om dit te realiseren en een regeneratieve reisbranche op te bouwen.


Als onderdeel van Tourism Declares stelt Travelsuriname zichzelf de volgende doelen:

  1. Ontwikkel binnen 12 maanden een ‘Klimaatnoodplan’, waarin onze intenties worden uiteengezet om onder andere de CO2-uitstoot in het komende decennium te verminderen.
  2. Het delen van een openbare verklaring van ons ‘Klimaatnoodplan’ en daarbij elk jaar een update geven over de voortgang.
  3. Accepteer het huidige IPCC-advies waarin wordt gesteld dat de wereldwijde koolstofemissies tegen 2030 moeten worden teruggebracht tot 55% onder het niveau van 2017 om de planeet binnen 1,5 graden opwarming te houden. 
  4. Het aansporen van onze leveranciers en partners om dezelfde verklaring af te leggen; het delen van ‘best practices’ onder collega's; en actief deelnemen aan de Tourism Declares-gemeenschap.
  5. Pleiten voor verandering. We erkennen de noodzaak om binnen onze hele sector het huidige systeem te veranderen om een rechtvaardige overgang naar koolstofvrij toerisme te versnellen.

Doe ook mee! Kijk voor meer informatie op www.tourismdeclares.com.2. TRAVELSURINAME PLANT BOMEN

 
Trees for All is al 20 jaar voorvechter van (her)bebossing in de strijd tegen klimaatverandering. Zij plant bomen zowel in Nederland als in het buitenland. Daarnaast beschermt ze ook bestaande bossen. De bomen worden altijd op twee plaatsen geplant: één in Nederland en één in het buitenland. Dat is ook de reden dat je altijd twee bomen tegelijk doneert. Trees for All is een niet-commerciële aanbieder van CO2-compensatie in Nederland. Ze beschikt over een CBF-keurmerk en compenseert via duurzame bosprojecten.

Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom investeren wij in bomen. Hoe we dat doen? We planten bomen en herstellen bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in                            .                                               ontwikkelingslanden. Je kunt meehelpen door bomen te planten of CO2 te compenseren.


Travelsuriname wil graag een concrete bijdrage leveren aan een duurzame wereld en de uitstoot van CO₂ compenseren door het planten van bomen. Wij hebben hiervoor via de VVKR een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Trees for All. Travelsuriname doneert voor elke geboekte reis minimaal 2 bomen. De VVKR doet zelf een jaarlijkse donatie aan Trees for All van minimaal 100 bomen!

Wil jij zelf ook iets doen voor een duurzame wereld? Voor reizigers van VvKR-reisorganisaties is een speciale referentiecode aangemaakt: VKR. Wanneer je als reiziger bomen doneert onder vermelding van deze referentie, wordt dit apart geregistreerd. Hiermee wil de VvKR als het ware een soort ‘VvKR-bos’ ontwikkelen. Jij als reiziger ontvangt een certificaat van deze boomdonatie.

Bij Trees for All kun je op twee manieren CO₂ compenseren:
• Een aantal bomen per reis doneren, met een minimale donatie van twee bomen, onder vermelding van de referentie VKR
• Het berekenen van de CO₂-uitstoot per reis (gebaseerd op vlucht, autokilometers, energieverbruik), waarmee het aantal te doneren bomen wordt bepaald. Ook hier doneer je met de referentie VKR.


3. DUURZAAM EN EERLIJK ONDERNEMEN

Duurzaam reizen is meer dan rekening houden met het milieu. Het gaat ook over de mensen, cultuur en economie van de plek die je bezoekt. Travelsuriname werkt uitsluitend met lokale reisexperts. Doordat we zelf immers in Suriname zijn opgegroeid hebben we nauwe contacten en zijn de lijntjes kort, zo kunnen we snel schakelen. Toerisme zou iets toe moeten voegen, voor reizigers én voor lokale mensen. Voor onze reiziger omdat de reis een onvergetelijke ervaring is, en voor de mensen ter plaatse dat het bezoek hen een eerlijk inkomen oplevert. Travelsuriname werkt zonder tussenkomst van agentschappen, hierdoor ontvangen de locals hun verdiensten direct van Travelsuriname. Zodoende levert Travelsuriname een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord en kleinschalig toerisme.

Travelsuriname is al jaren sponsor van de Stichting Suriname Kalender. Deze kalender wordt ieder jaar uitgegeven en ondersteunt kleinschalige sociale projecten in Suriname. Projecten van Stichting Suriname Kalender betreffen vaak : scholen (meubilair, boeken etc.), gezondheidszorg : (bedden, opleiding), opknappen oude panden en ook veel projecten in het binnenland zoals plaatsen van waterpompen, tandartsbezoek, alfabetisering. Zie voor meer informatie :

http://www.surinamekalender.nl/doel-stichting/

Alle reizigers die bij Travelsuriname een complete reis boeken ontvangen een exemplaar van deze prachtige kalender. 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram