Reis - en boekingsvoorwaarden                                   

U bevindt zich: Travelsuriname.nl  voorwaarden

Voorwaarden

Als bezoeker van Travelsuriname.nl stemt u uitdrukkelijk in met onderstaande Algemene Gebruikvoorwaarden en ons privacy beleid en onze content disclaimer.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Met de toegang tot en het gebruik van www. Travelsuriname.nl of travelsuriname1.com stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Outsourcing: Travelsuriname is een reis management company en bemiddeld tussen reizigers en betrouwbare partners op het gebied van tours, accommodaties,  excursies en attracties; onze partners hebben wij uitgezocht op grond van hun prestaties op de diverse locaties om zo de beste vakantie ervaring mogelijk te maken.

 • Programma wijzigingen: De tour, logies of excursie die u heeft gekozen is, mogelijk, voor een deel in afgelegen gebieden. Suriname wordt nog steeds beschouwd als ongerept en avontuurlijk en dat gaat soms samen met lichamelijke inspanning. Dit maakt uw reis avontuurlijk en geeft je de mogelijkheid tot een echte natuur en cultuur ervaring. Travelsuriname draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een slechte lichamelijke of geestelijke fitheid die kunnen leiden tot medische ingrepen of anderszins.
 • Het is mogelijk dat soms programma's van tours moeten worden aangepast of soms zelfs geannuleerd vanwege omstandigheden waar Travelsuriname geen invloed op heeft zoals bijvoorbeeld weer en verkeersomstandigheden. In de gevallen dat zelfs de locale partner waar de reis is geboekt geen oplossingen heeft dan heeft Travelsuriname het recht het tourschema te wijzigen. Medelingen hieromtrent zullen zoveel mogelijk vooraf worden gedaan tenzij het niet anders kan. Programma wijzigingen vanwege  'force majeur'  kunnen door Travelsuriname worden afgehandeld tegen een ' 'handeling fee'.
 • Wanneer reizigers verzoeken om hun reisschema aan te passen zal Travelsuriname proberen dit te bewerkstelligen. Als het niet lukt, en de reiziger niet verschijnt zal dit worden beschouwd als een no-show.
 • Door het maken van een reservering met een accommodatieverstrekker of tour operator, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden van die accommodatieverstrekker of tour operator, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de accommodatieverstrekker of tour operator die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de accommodatievertrekker (de leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende accommodatieverstrekker). De algemene annulerings- en no-show voorwaarden van elke accommodatieverstrekker zijn op navraag beschikbaar op onze website op de informatiepagina's van de accommodatie, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail. Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Neem de kamerinformatie grondig door, in het bijzonder voornoemde voorwaarden, voordat u uw reservering gaat maken. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de accommodatie en de reservering. Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige credit/debitcard of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de accommodatie akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden.

  Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Daarin vindt u de relevante instructies. Houd er rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker. Wij raden u aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.

  Betalings- en boekingsvoorwaarden                     Travelsuriname levert direct aan u de bewijzen van de boeking van  deze reisonderdelen : tickets, vouchers, polis                            De restbetaling van de boeking geschiedt uiterlijk twee weken voor uw vertrek, op het moment dat de touroperator ook zijn leveranciers betaalt, en de daarbij behorende bewijzen van boeking (tickets, vouchers) aan de reiziger levert. 

  Garantie

  Bij iedere boeking vraagt TravelSuriname € 15,- als bijdrage aan de garantie voorziening. Dit bedrag geldt dus per boeking en niet per persoon per boeking. Per € 15 klantenbijdrage bedraagt het maximale factuurbedrag € 10.000. Indien het factuurbedrag hoger is dan € 10.000 zal een meervoud van de klantenbijdrage in rekening moeten worden gebracht.                                                 

 • Bij een boeking doet u alleen een aanbetaling, die gebruikt kan worden voor het betalen van onderdelen van de reisovereenkomst, die direct door de touroperator voldaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld vliegtickets en reis- en/of annuleringsverzekeringen

 • Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor uw aankomstdatum, met informatie over uw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering en uw bestemming, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na uw verblijf in de accommodatie waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen. Bekijk ons privacy- en cookiesbeleid voor meer informatie over hoe we contact met u op kunnen nemen.

Verdere correspondentie • Travelsuriname geeft geen enkele garantie op de juistheid van gepubliceerde gegevens/informatie en is niet aansprakelijk voor de inhoud van op haar website gepubliceerde gegevens als deze publicatie in het kader van de uitvoering van een agentuurovereenkomst met een touroperator of accommodatie verstrekker is geschied of anderszins in opdracht van derden.
 • Travelsuriname kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op haar website.
 • Travelsuriname biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site.
 • Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Tjingo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
 • Indien in de toekomst door een rechterlijke uitspraak blijkt dat Travelsuriname in bepaalde situaties en/of jegens bepaalde personen of organisaties aansprakelijkheid niet kan uitsluiten, dan is de aansprakelijkheid van Travelsuriname jegens die personen en/of organisaties voor alle gebeurtenissen waarvoor aansprakelijkheid zal gelden tezamen beperkt tot een maximum van honderd euro per jaar.
 • De regeling omtrent het privacybeleid maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • In alle situaties waarin een gebruiker zich in zijn rechtspositie voelt aangetast (ook die situaties waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk voorzien) is gebruiker gehouden de situatie via de speciaal daarvoor ingerichte klachtenprocedure voor te leggen aan de directie van Travelsuriname.
 • In alle gevallen als bedoeld in lid 8 beslist de directie van Travelsuriname. Tegen beslissingen van de directie is beroep mogelijk bij de rechter.
 • Travelsuriname behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden aan te passen zodra haar directie hiertoe aanleiding ziet.

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zal Travelsuriname uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de accommodaties en tours die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de logiesverstrekker of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de logiesverstrekker of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

U gaat er mee akkoord dat de accommodatie te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale kamerprijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de accommodatie waar u verblijft kosten in rekening brengt (of kosten in rekening heeft gebracht) voor uw kamer, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de kamerprijs faciliteren. Travelsuriname is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de kamerprijs of tours aan de relevante belastingautoriteiten.

Privacy beleid

Travelsuriname respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Wanneer u bij ons boekt of uw gegevens aan Travelsuriname verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Beveiliging

Travelsuriname heeft de nodige maatregelen genomen om de informatie die wij verzamelen in onze databank te beschermen en te beveiligen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen. Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot. Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Travelsuriname is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de volledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan Travelsuriname. Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.

Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Indien u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen wilt inzien of indien u deze wilt wijzigen, dan verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen op Travelsuriname vincent van goghweg 32 te Zaandam. Indien u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft, kunt u zich eveneens wenden tot bovengenoemd postadres.

Verstrekking aan derden

Als u een overeenkomst heeft met Travelsuriname - en dat heeft u altijd als u minimaal een aanvraag of een boeking heeft gemaakt - , dan heeft u bij het sluiten van die overeenkomst aan Travelsuriname toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan organisaties met wie Travelsuriname samenwerkt (bijvoorbeeld: touroperators, hotels, guesthouses, verhuurders van appartementen). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken door de betreffende instelling uit te schakelen in uw profiel.

Aanpassen privacy statement

Travelsuriname behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte houden via onze website.

Content disclaimer

Foto's

Foto's van accommodaties zijn altijd een weergave van een situatie in het verleden, geven slechts een algemene indruk en kunnen afkomstig zijn van meerdere aanbieders en van consumenten die deze ter beschikking hebben gesteld. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen foto's en de actuele situatie ter plekke.

Omschrijvingen

De informatie over een groot aantal bestemmingen en accommodaties is (mede) gebaseerd op de informatie van touroperators, onafhankelijke bronnen als GIATA en Toeristiek en beoordelingen van consumenten zelf. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen omschrijvingen en de actuele situatie ter plekke. De consument kan slechts de touroperator aansprakelijk houden voor verschillen tussen de officiele publicaties van de touroperator (op zijn website en in zijn brochures) en de actuele situatie ter plekke op het vakantie-adres. 

Kaart

Hoewel bij het plaatsen van de accommodaties op de topografische kaart grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de plaatsing van accommodaties op de topografische kaart. Ook hier geldt voor de consument een zelfstandige onderzoeksplicht als bedoeld in de vorige alinea ter zake van de officiele publicaties van de touroperator, hotels, guesthouses en verhuurders van appartementen elders op het internet en elders in brochures.

Belangrijk

Ook op alle andere vlakken is uitsluitend de touroperator, Guesthouse, hotel of verhuurder van appartementen verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie over zijn product. Alleen de touroperator kan erop aangesproken worden als zijn productinformatie niet klopt. Raadpleeg voor boeking altijd de website en/of de brochure van de betreffende touroperator!

www.travelsuriname.nl - www.travelsruriname1.com - kvk: 64785173
      
  google-site-verification=4CeUb3iDu-9GAm2gfBrBiCAGdAkrBZ5nQGyy7nT7zeQ google-site-verification=4CeUb3iDu-9GAm2gfBrBiCAGdAkrBZ5nQGyy7nT7zeQ s473ecgg67pk.surinametravel.nl. gv-hldinam3hvocvl.dv.googlehosted.com RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  Opbellen
  E-mail
  Info