Bouw je eigen Suriname vakantie: Onze ervaring, jouw route,jouw tempo

Disclaimer/voorwaarden

Reis - en boekingsvoorwaarden

Als bezoeker van Travelsuriname.nl stemt u uitdrukkelijk in met onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid en onze content disclaimer.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Outsourcing: Travelsuriname is een reis-management onderneming en bemiddelt tussen reizigers en betrouwbare partners op het gebied van tours, accommodaties, excursies en attracties; onze partners hebben wij uitgezocht op grond van hun prestaties op de diverse locaties om zo de beste vakantie-ervaring mogelijk te maken.

Programma wijzigingen: De tour, logies of excursie die u heeft gekozen is, mogelijk, voor een deel in afgelegen gebieden. Suriname wordt nog steeds beschouwd als ongerept en avontuurlijk en dat gaat soms samen met lichamelijke inspanning. Dit maakt uw reis avontuurlijk en geeft je de mogelijkheid tot een echte natuur en cultuur ervaring. Travelsuriname draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een slechte lichamelijke of geestelijke fitheid die kunnen leiden tot medische ingrepen of anderszins. 

Het is mogelijk dat soms programma's van tours moeten worden aangepast of soms zelfs geannuleerd vanwege omstandigheden waar Travelsuriname geen invloed op heeft zoals bijvoorbeeld weer en verkeersomstandigheden. In de gevallen dat zelfs de lokale partner waar de reis is geboekt geen oplossingen heeft dan heeft Travelsuriname het recht het tourschema te wijzigen. Mededelingen hieromtrent zullen zoveel mogelijk vooraf worden gedaan tenzij het niet anders kan. Programma wijzigingen vanwege 'force majeur' kunnen door Travelsuriname worden afgehandeld tegen een ' 'handeling fee'.

Wanneer reizigers verzoeken om hun reisschema aan te passen zal Travelsuriname proberen dit te bewerkstelligen. Als het niet lukt, en de reiziger niet verschijnt zal dit worden beschouwd als een no-show. 

Gezondheid
Voor een trip naar het binnenland dient u een goede gezondheid te hebben. Neem voor vertrek contact op met uw huisarts, GG & GD of tropenarts voor informatie over vaccinaties en malariatabletten. Bestudeer onze paklijst en tips over gezondheid in de tropen zorgvuldig voor u op reis gaat.

Reisovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Travelsuriname. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

Aansprakelijkheid hoofdboeker
Degene die namens of ten behoeve van iemand een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. In geval van minderjarige reizigers moet aangetoond kunnen worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Travelsuriname anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

Aansprakelijkheid reisorganisator
Bij wijzigingen en/of vertragingen in de vluchtschema’s van de door u geboekte reis ten gevolge van technische problemen stakingen en/of weeromstandigheden kan Travelsuriname niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten. Daarnaast kan Travelsuriname niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in het reisprogramma of prijslijst. Tevens kan Travelsuriname op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door agenten, service binnen en rond accommodaties ten gevolge van weersomstandigheden en (natuur)rampen.

 Annulering door de reiziger

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

Annuleringskosten

Bij bijzondere omstandigheden horen uiteraard bijzondere en flexibele boekings- en annuleringsvoorwaarden. Zo kun je in de huidige situatie toch alvast je reis vastleggen – en de bijbehorende voorpret ervaren – maar heb je voldoende ruimte om je plannen (vaak kosteloos) te wijzigen indien de omstandigheden veranderen:

Voorwaarden bij het boeken van een landarrangement specifiek in 2021

Ook in de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het boeken van een landarrangement mogelijk. Maar houd dan wel rekening met het volgende:

Als Travelsuriname een reis moet annuleren omdat het land waar je naar toe gaat een code oranje/rood heeft of krijgt, vergoeden we geen annuleringskosten of wijzigingskosten voor de vluchten die je zelf hebt vastgelegd.

Mocht tijdens jouw rondreis code oranje of rood uitgeroepen worden in het land waarin jij verblijft, dan zal je zelf moeten zorgdragen voor een repatriëring (vlucht) naar jouw thuisland indien je zelf de vlucht hebt geboekt. TravelSuriname zal hierin niet bemiddelen. 

Voorwaarden vertrekken 2021 (m.u.v. juli en augustus):

Gratis annuleren of omboeken tot 30 dagen voor vertrek.  Binnen de dertig dagen gelden de standaard Travelsuriname annuleringsvoorwaarden

Niet genoten reisdagen bij repatriëren worden vergoed.

Gratis annuleren tot dag voor vertrek bij een COVID-19 besmetting indien je annuleringsverzekering niet uitkeert. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden bij je verzekering. Boekingskosten worden wel in rekening gebracht.

 Voorwaarden vertrekken juli en augustus 2021:

Gratis annuleren of omboeken tot 56 dagen voor vertrek. Let op: boekingskosten worden wel berekend. Binnen de 56 dagen gelden de Travelsuriname annuleringsvoorwaarden. Niet genoten reisdagen van het bij Travelsuriname geboekte landarrangement worden bij repatriëring vanwege Covid-19 vergoed.

Gratis annuleren tot dag voor vertrek bij een COVID-19 besmetting indien je annuleringsverzekering niet uitkeert. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden bij je verzekering. Boekingskosten worden wel in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden alle overige reizen dus ook de reizen die in 2020 zouden worden uitgevoerd maar zijn omgeboekt naar 2021 of 2022

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht. 

De annulering moet om misverstanden te voorkomen schriftelijk geschieden. De datum van de e-mail of de poststempel geldt als annuleringsdatum.

Door de reisorganisator
De programma’s zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van bijvoorbeeld extreme regenval, hoge waterstand of andere onvoorziene gebeurtenissen kan het mogelijk zijn dat de tour niet (geheel) volgens schema kan worden uitgevoerd. Mocht deze wijziging voor vertrek reeds bekend zijn, dan zal Travelsuriname u hiervan op de hoogte stellen en u een passend alternatief bieden. Als ter plaatse blijkt dat de tour niet volgens programma kan worden uitgevoerd zal de lokale agent samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Bij een aantal in het programma opgenomen tours staat een minimum aantal deelnemers vermeld. Indien de tour niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behoudt Travelsuriname zich het recht een reis te annuleren. Uiterlijk 28 dagen voor datum van vertrek van de reis stuurt Travelsuriname een (schriftelijk) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs)condities. Wanneer Travelsuriname binnen vier weken voor vertrek moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) te declareren.

 Website

De op de website www.travelsuriname.nl getoonde informatie is met zorg samengesteld door Travelsuriname, doch voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. Door middel van de website wordt slechts informatie verstrekt over diverse producten en diensten die door Travelsuriname worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Travelsuriname aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tourprogramma’s, prijzen, vertrekdata, landeninformatie en alle overige reisinformatie. Op de website worden verwijzingen en links naar andere websites of bronnen aangegeven. Deze zijn slechts ter informatie van de gebruiker van de site opgenomen. Travelsuriname is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Prijzen

De prijzen op onze website zijn per persoon en staan vermeld in euro’s. Alle gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen en lokale belastingen. Alle arrangementen zijn inclusief luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en brandstoftoeslagen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijs- en/of koerswijzigingen. Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten zijn niet bindend. Tarieven voor luchthavenbelastingen, veiligheid - en brandstoftoeslagen kunnen door de onzekere koers van de dollar en hoge olieprijzen altijd nog wijzigen. In geval van wijzigingen in prijzen, lokale tarieven, brandstofverhogingen etc. behoudt Travelsuriname zich het recht deze verhogingen aan u door te belasten.

 Klachten

Travelsuriname doet er alles aan om tijdens uw vakantie alles naar wens te laten verlopen en ongemakken te vermijden. Mocht er iets niet geheel volgens verwachting verlopen dan is het belangrijk hier direct melding van te maken bij de dienstdoende gids, begeleider of de betreffende uitvoerder zodat er ter plaatse een passende oplossing gevonden kan worden. Mocht deze persoon niet bereikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw boekingskantoor Travelsuriname in Zaandam. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Travelsuriname niet in de gelegenheid is gesteld de klacht ter plaatse te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten worden. Mocht de tekortkoming uiteindelijk niet naar tevredenheid te zijn opgelost dient u dit direct aan uw boekingskantoor Travelsuriname in Zaandam te melden.

Binnen een maand na afloop van de reis kan een klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Travelsuriname worden ingediend. Klachten die niet tijdig worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de reiziger daar een goede reden voor heeft.

Verzekerd vakantieplezier

Het is aan te raden bij het boeken van de vakantie een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en na te gaan of de ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking biedt. Voor reizen naar het binnenland van Suriname is een reisverzekering zelfs verplicht. Een annuleringsverzekering dekt naast de kosten bij annuleren voor vertrek ook de kosten bij afbreken van een reis vanwege familieomstandigheden of ziekte. Travelsuriname adviseert u deze verzekeringen voor vertrek af te sluiten.

 Privacy beleid

Travelsuriname respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u  aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Wanneer u bij ons boekt of uw gegevens aan Travelsuriname verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen. Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot. Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te pas sen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Travelsuriname is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de volledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan Travelsuriname. Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.

Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Indien u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen wilt inzien of indien u deze wilt wijzigen, dan verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen op Travelsuriname Vincent van Goghweg 32 te Zaandam. Indien u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft, kunt u zich eveneens wenden tot bovengenoemd postadres.

 

Verstrekking aan derden

Als u een overeenkomst heeft met Travelsuriname - en dat heeft u altijd als u minimaal een aanvraag of een boeking heeft gemaakt - , dan heeft u bij het sluiten van die overeenkomst aan Travelsuriname toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan organisaties met wie Travelsuriname samenwerkt (bijvoorbeeld: touroperators, hotels, guesthouses, verhuurders van appartementen). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken door de betreffende instelling uit te schakelen in uw profiel.

Aanpassen privacy statement

Travelsuriname behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte houden via onze website.

Foto's

Foto's van accommodaties zijn altijd een weergave van een situatie in het verleden, geven slechts een algemene indruk en kunnen afkomstig zijn van meerdere aanbieders en van consumenten die deze ter beschikking hebben gesteld. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen foto's en de actuele situatie ter plekke.

Omschrijvingen

De informatie over een groot aantal bestemmingen en accommodaties is (mede) gebaseerd op de informatie van touroperators. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen omschrijvingen en de actuele situatie ter plekke. De consument kan slechts de touroperator aansprakelijk houden voor verschillen tussen de officiële publicaties van de touroperator (op zijn website en in zijn brochures) en de actuele situatie ter plekke op het vakantie-adres. 

Kaart

Hoewel bij het plaatsen van de accommodaties op de topografische kaart grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de plaatsing van accommodaties op de topografische kaart. Ook hier geldt voor de consument een zelfstandige onderzoeksplicht als bedoeld in de vorige alinea ter zake van de officiële publicaties van de touroperator, hotels, guesthouses en verhuurders van appartementen elders op het internet en elders in brochures.

Belangrijk

Ook op alle andere vlakken is uitsluitend de touroperator, Guesthouse, hotel of verhuurder van appartementen verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie over zijn product. Alleen de touroperator kan erop aangesproken worden als zijn productinformatie niet klopt. Raadpleeg voor boeking altijd de website en/of de brochure van de betreffende touroperator!

 

Download
Voorwaarden
Disclaimer.pdf (133.88KB)
Download
Voorwaarden
Disclaimer.pdf (133.88KB)

www.travelsuriname.nl - www.travelsruriname1.com - kvk: 64785173 - info@travelsuriname.nl - 0756708890 
Opbellen
E-mail
Info